Sentida följeslagare

I början av serien hade inte följeslagarna någon stor roll men när den nya serien började sändas 2005 blev relationen och utforskandet av densamma mellan Doctor Who och hans följeslagare en viktig del i serien. De två första följeslagarna var två lärare för att ge serien den bildning som man var ute efter. Numera bjuder Doctor Who med nästan vem som helst som han stöter på under sina resor och gillar. Följeslagarna, som byts ut under mer uppseendeväckande former än Doctor Who själv, har en stor del i serien då meningen är att tittarna ska kunna identifiera sig med dessa på ett helt annat sätt än de kan göra med doktorn. De senaste följeslagarna, till exempel Amy Pond som spelas av Karen Gillan, var följeslagare till den elfte doktorn (som i skrivande stund är den aktuella), har en mer ödmjuk och viktig roll i relationen mellan Doctor Who och sina följeslagare än vad de tidigare har haft. Meningen med följeslagarna är att de hjälper Doctor Who på hans resor, kämpar mot monstren och skurkarna och att de dessutom hjälper honom med de uppgifter han måste utföra. Följeslagarna har en stor del i serien och därför ansåg produktionsteamet när serien startades om att de för att locka publiken behövde förbättra relationerna mellan följeslagare och doktor.