Cybermen

Cybermen är också en utomjordisk ras som har modifierat sig själva. De kallas cyborg-varelser och det handlar om en organism bestående av såväl cybernetiska delar som biologisk vävnad. De kan exempelvis ta en mänsklig hjärna och integrera den i en cybernetisk kropp – detta är hur cybermen fortplantar sig. Cybermen är aggressiva och bygger om sig hela tiden genom seriens gång. De återkommer genom hela serien till och från och är några av Doctor Whos största fiender genom hela serien. De anser att andra varelser är svaga och ofullständiga, till exempel har känslor. Cybermens största mål är att det ska bli fler av deras egen ras vilket de blir genom att få andra varelser med på noterna genom att bygga om dem, eller uppgradera dem som de själva säger. På så sätt anser de också att de räddar andra raser, bland annat då människor, från deras svagheter. Cybermens största svaghet är att de inte tål guld. I den nya serien får man reda på att de kommer från ett parallellt universum till vårt och att de är tillverkade av en man. De är populära i serien och förekommer också i ett par av de spinoff-serier som har gjorts, bland annat Torchwood. Doktorn besegrar alltid cybermen men ändå kommer de tillbaka gång på gång och troligen är det här en fight som kommer att pågå så länge serien pågår.